Орлин Памуков – един от най-обичаните и популярни български музиканти – краля на кларинета. Свирил на големи сцени, концерти, с много участия в страната десетилетия наред и в чужбина, с най-известните групи и музиканти.

Видеото е заснето по проект„Панорама на ромската култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.