Деян Колев е автор и съавтор на повече от 30 публикации за ромска история и култура, мониторинг доклади за политиките за ромска интеграция, анализи и становища; съ-автор на програмата за интеркултурно образование “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която се прилага в над 250 училища в страната. Председател на Център „Амалипе“. Теодора Крумова е историк, археолог. Автори и съавтор на над 30 публикации и книги за ромска култура и история. Програмен директор на Център „Амалипе“.

Видеото е заснето по проект„Панорама на ромската култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.