Панорама на ромката култура

BGCULTURE-3.001-0007-CO1

КОНТАКТИ

Намерете ни:

8800 Сливен
бул.Цар Освободител 34-Г

Панорама на ромската култура“ се реализира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,

с финансовата подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.